​Børns trivsel

​- Er der tegn på, at dit barn mistrives og har brug for hjælp?

Hos Psykolog Centrum har vi mange års erfaring med behandling af børn, der afforskellige årsager ikke trives i forhold til deres omgivelser, familien, børnehaven eller skolen. Børn kan f.eks. opleve at blive mobbet i skolen, de kan føle sig usikre og bange, og børn kan opleve tristhed og indadvendthed.

Børn gennemlever en stor udviklingsproces, og det kan nogle gange være svært at følge med sin egen udvikling. I takt med børn vokser og udvikles, bliver der stillet større krav fra omgivelserne, som skal honoreres, hvilket for et barn kan opleves som vanskeligt at håndtere. Med tiden bliver børn mere selvstændige, og de lærer at tage vare på sig selv.

Børn kan imidlertid støde hovedet mod en mur, når livets udfordringer stiller for store krav til dem. Hos Psykolog Centrum forsøger vi at styrke børnenes egne ressourcer til at håndtere vanskelige situationer eller problemer, og vi er opmærksomme på at tale i et sprog, som alle forstår.

Eftersom terapien stiller krav til børns kognitive færdigheder, har vi en aldersgrænse på 12 år for terapi.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C