​Kriser

​- Få effektive psykologiske værktøjer til at håndtere en krise.

Når vi taler om kriser, så skelner vi imellem akutte traumatiske kriser og udviklingskriser. En akut traumatisk krise forekommer, når der sker noget meget pludseligt, som er så voldsomt for os, at det er traumatiserende. I forbindelse med en akut traumatisk krise gennemlever man ofte en række faser. Det er vigtigt, at man kommer igennem krisen på en hensigtsmæssig måde, og at man ikke kører fast i krisen. Har du for nyligt oplevet en traumatisk begivenhed, eller er du plaget af smertefulde tanker om en ubehagelig oplevelse i dit liv? Hos Psykolog Centrum tilbyder vi hjælp til at håndtere disse. Vi har en bred erfaring inden for krisehåndtering af både akutte kriser og tiden efter krisen.

Alle mennesker gennemgår udviklingskriser. F.eks. kan overgangen fra barn til voksen være svært at håndtere, da omgivelserne begynder at stille større krav. Overgangen fra arbejdsdygtig til invalid kan ligeledes være svær, da man ikke længere kan gøre, hvad man tidligere har gjort. Alderdommen påminder os om, at vi snart skal herfra. Disse udviklingskriser forsøger vi at løse og ofte med succes, men det er ikke altid at vores ressourcer slår til. Derfor kan en udviklingskrise nogle gange virke uoverkommelig.

Hos Psykolog Centrum får du konkrete redskaber, modeller og anvendelig viden til at håndtere de udfordringer, du møder. Vi arbejder med de tanker, følelser og handlinger, der er med til at skabe og opretholde din usikkerhed om dit liv og din fremtid, samt hvordan du med selv-accept kan overvinde krisen.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C