​Innovationsledelse

Hvordan bedriver man ledelse, der skaber, støtter og fastholder en innovativ kultur?

​Torsdag den 14. november kl. 17.30-19.30 delte Annette Lund, Velfærdsudviklingschef i Odense Kommune, ud af sine erfaringer med innovationsledelse.

Arrangementet var målrettet ledere og mellemledere for de frontmedarbejdere, der møder borgerne direkte.

Annette Lund er sociolog og Velfærdsudviklingschef i Odense Kommune. Her leder hun en udførende innovations enhed - en ”håndværkerenhed” af konsulenter - som tilbyder hjælp til at gennemføre forandringsprocesser og som bidrager helt konkret i udviklings-, innovations- og implementeringsprocesser på de enkelte arbejdspladser i Odense Kommune ved involvering af brugerne, frontpersonalet og borgerne og i samspil med andre aktører.

Annette Lunds erfaringer med innovation er bl.a. at:

  • Brugerdreven Innovation styrker ”træfsikkerheden” i ydelser, tilbud og produkter.
  • Innovation giver handlekraften tilbage og flytter vores tænkning fra ”knappe ressourcer” til Borgeren i centrum.
  • Innovation er ikke et andet ord for dét, vi altid har gjort – men det er heller ikke raketvidenskab!
  • Det kræver klokkeklare ledelsesmæssige udmeldinger – og dygtige fagpersoner, der tør udfordre deres egen professionsforståelse.

Både fordelene og udfordringerne synes tydelige, og fyraftensarrangementet rettede sig derfor mod spørgsmålet: Hvordan bliver en organisationskultur innovativ – og hvordan bliver den ved med at være det?

Du er velkommen til at kontakte Annette Lund, hvis du har spørgsmål til oplægget.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C