Mindfulness på arbejdspladsen

Selvledelse bliver mere og mere udbredt på de danske arbejdspladser. I dag er det ofte de ansatte selv, der skal sætte grænserne. Det er dem, der bestemmer, hvornår mobilen eller PC’en skal slukkes, og hvornår de mentalt fokuserer på noget andet end arbejdet. Undersøgelser viser, at grænseløst arbejde og høj grad af selvledelse er noget, som mange oplever som stressende.

Mange efterspørger hjælp til bedre at kunne håndtere den nye måde at arbejde på, og behovet for at få værktøjer til at takle stress og sætte grænser i hverdagen vokser. Det kan mindfulness være et godt bud på.

Mens kost, motion, rygning og overvægt på mange arbejdspladser er noget, man forholder sig til og integrerer i arbejdsmiljøarbejdet, ser det anderledes ud med forebyggelse af stress. At blive bedre til at takle stress, betragtes fortsat mange steder som et privat anliggende og ikke som noget, arbejdspladsen skal blande sig i.

Som arbejdsplads kan der imidlertid være store gevinster at hente ved at tilbyde og anvende mindfulness, fordi det kan hjælpe folk til bedre at kunne mærke sig selv også i en travl hverdag. Mindfulness meditation er en metode, hvor den positive effekt er dokumenteret af anerkendt international forskning, der peger på, at mindfulness kan styrke koncentrationen, gøre os bedre til at træffe beslutninger, sætte grænser og håndtere stress.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C