​ACT - baseret supervisionsforløb

​Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapi. Her tjener mindfulness færdigheder det mål at gøre os i stand til at rumme og håndtere, når ubehagelige følelser og lidet konstruktive tanker dukker op, så de ikke står i vejen for effektivt at gøre det, der er vigtigt lige nu.

Supervision i et ACT perspektiv sigter mod at integrere ACT principper og processer i den måde, vi forholder os til faglige problemstillinger på, og den måde vi udfører vores arbejde på.

Her er mulighed for at bringe nye principper i spil og få ny energi i supervisionen. Vi arbejder med begreber som: Defusion, accept, nærvær, det iagttagende selv, værdier og engageret handling.

Med et supervisionsforløb hos os støtter vi dig/jer i:

  • ​at udvikle en mere nuanceret og reflekterende faglighed
  • at øge antallet af faglige redskaber og metoder
  • at øge evnen til at håndtere vanskelige arbejdsmæssige problemstillinger
  • at integrere metoder fra ACT og mindfulness i dit daglige arbejde
  • at højne det faglige niveau og udfordre det traditionelle metodevalg
  • at øge arbejdsglæden og mindske risikoen for at brænde ud

Vi tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision og herunder både supervision til faggrupper og afdelinger samt ledere.

Priser

Supervision individuelt: 1250 kr.*

Supervision i grupper: 2200 kr.*

​* priser er ekskl. moms pr. time.

Kontakt

Ring eller send en mail på kursus@psykolog-centrum.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C