​Acceptance and Commitment Therapy – ACT

ACT står for Acceptance & Commitment Therapy. ACT er en 3. generations kognitiv adfærdsterapi og er desuden en mindfulnessbaseret terapiform. Den har sin livsforståelse fra filosofien og er en videnskabelig evidensbaseret terapi - det betyder, at der findes videnskabeligt belæg for, at den virker. ACT har vist sig hjælpsom ved mange forskellige problemstillinger som f.eks. angst, stress, depression og kroniske sygdomme.

Mange mennesker tænker, at sygdom og lidelse skal gå over, førend man kan leve det liv, som man ønsker. Men det kan ofte føre til, at man kommer til at bruge meget tid og energi på at forsøge at forklare, ændre eller undertrykke lidelse og smerte, i stedet for på at gøre de ting, som er vigtige og betydningsfulde for én. Dette kan skabe endnu mere lidelse at kæmpe imod, og på denne måde kan man blive fanget i en lidelsesfuld og meningsløs ond cirkel.

En grundantagelse i ACT er derfor, at lidelse, smerte og ubehag er en naturlig og uundgåelig del af livet for os mennesker, som vi må slippe kampen imod. Vi må være villige til at turde at stoppe op og lægge mærke til ubehaget uden at forsøge at forstå, ændre eller undertrykke det; vi må lære at kunne acceptere dets tilstedeværelse og at kunne adskille os selv fra det. For når først vi har mestret dette, vil vi være bedre i stand til at leve et værdibaseret og meningsfuldt liv sammen med det ubehag, der til tider kan følge os.

På den måde handler ACT om at acceptere de livsvilkår, vi ikke kan ændre, og i stedet engagere os i det, vi har indflydelse på og som er vigtigt for os. 

ACT hjælper os til at opdage eller indse, hvad der egentligt er værdifuldt og betydningsfuldt for os, og guider os derfor på rette vej ind i et meningsfuldt og righoldigt liv.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C