​ProACTive


​​Behandlinger

Psykolog Centrum tilbyder nu som de eneste i Danmark angstbehandlingsprogrammet ProACTive.

Om ProACTive:

ProACTive er et angstbehandlingsprogram udviklet ved The Children’s Hospital Westmead i Sydney. Programmet er empirisk vurderet og er fundet effektiv til behandling for børn og unge med angst.

ProACTive udspringer fra ACT, som er en anerkendt terapiretning. ACT står for Acceptance & Commitment Therapy og er en terapiretning inden for 3. generations kognitiv adfærdsterapi, og er en terapiform baseret på mindfulness. Alle seks af ACT kerne-terapeutiske processer er inkluderet i ProACTive, hvilket indebærer; accept, kontakt med nuet, defusion, værdier, selvet som kontekst og engagerede handlinger.

Hvad er ProACTive?

ProACTive er et manualbaseret behandlingsprogram målrettet familier, der ønsker færdigheder til at hjælpe deres barn eller ung med at stoppe kampen imod livsindskrænkende angst, ængstelighed eller bekymringstendens og i stedet få et mere givende barn- og ungdomsliv.

Programmet er et familiebaseret og samarbejdsorienteret forløb med fokus på at lære børn og deres forældre gode metoder til, i fællesskab, at håndtere angst på. Undersøgelser har vist, at børn kommer sig bedre, hvis deres forældre er med i behandlingen, end hvis børnene behandles alene. Årsagen hertil er, at forældrene får flere færdigheder til at støtte og hjælpe deres barn med håndteringen af angst og bekymringer i hverdagen.

Hvad vil der ske i behandlingen:

ProACTive centrerer sig om at lære børn, hvordan angst håndteres, ved at støtte dem i at kunne identificere, hvad der er vigtigt for dem i livet samt metoder til at kunne bruge den nye viden, på trods af angst. Samtidig tilskyndes barnet til at acceptere de ængstelige tanker og følelser, der måtte opstå imens.

Løbende i programmet vil I som familie lære færdigheder og værktøjer i form af:

  • At forstå, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd vedligeholder angsten.
  • Genkende og registrere tanker og følelser.
  • Udarbejde en målrettet, trinvis og håndterbar arbejdsplan til at konfrontere angsten.
  • Anvende den gradvise tilvænning, mindfulness og accept til at håndtere og være med angst.
  • Undersøge, identificere og løse problemer i stedet for at undgå dem og tro de går væk af sig selv.
  • Opnå bedre sociale færdigheder gennem træning i at kunne opføre og udtrykke sig mere selvsikkert i sociale sammenhænge.
  • Som forældre benytte effektive strategier til at forstærke ønsket adfærd.
  • Lære at forstå, hjælpe og støtte barnet i angstfremkaldende situationer.
  • Færdigheder i at forebygge tilbagefald.

Forløb:

ProACTive består af 10 sessioner af to timers varighed. De afholdes hver uge på en fast hverdag om eftermiddagen. 

Vi sammensætter et gruppeforløb til efteråret.

Priser:

Alle potentielle deltagere skal først komme til en forsamtale, hvor vi i fællesskab vil undersøge, om ProACTive er det rigtige valg for familien, barnet og dets problemstilling. Desuden vil vi tale om de forsøg I som familie indtil nu har gjort for at håndtere angsten, om der er lignende problemer hos andre i familien, angstproblematikkens sværhedsgrad, eventuelle andre psykologiske problemstillinger samt barnets og familiens styrker og ressourcer, som der kan trækkes på i behandlingen.

​Pris forsamtale (50 min.): 1200 DKK

Pris gruppeforløb (10 x 2 timer): 9650 DKK (inkl.  materialer). - Betales ved opstart af forløb..
Materialer (forældrehæfte): 150 DKK pr. stk.
Enkeltsessioner (50. min)kr. 1200,-

​​Julie Dégas

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum

Langelinie 29, 1. sal.

5230 Odense M

Se rute på Google Maps

CVR: 41229136

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin

Find os: