Metode

psykologisk-fleksibilitet-model

ACT står for Acceptance & Commitment Therapy og placeres som 3. generations kognitiv adfærdsterapi og er en mindfulnessbaseret terapiform. ACT har sin livsforståelse fra filosofien og er en videnskabelig evidensbaseret terapiform. Det betyder, at der findes videnskabeligt belæg for, at den virker. ACT har vist sig hjælpsom ved mange forskellige problemstillinger, som fx angst, stress, depression, kroniske lidelser og traumer.

En grundlæggene antagelse i ACT er, at udfordringer, kriser, smerte og ubehag er normalt, og en uundgåelig del af det at være menneske. Det kan skabe endnu mere lidelse at kæmpe imod, og på denne måde kan man blive fanget i en lidelsesfuld og meningsløs ond cirkel.

ACT handler om at være villig til at skabe/genskabe et værdibaseret og meningsfuldt liv, på trods af det ubehag der til tider kan følge med. En del af grundstammen i ACT er personlige værdier og motivation. Hvilke værdier har du egentlig? Hvad ønsker du at prioritere i livet, og hvad motiverer dig? De værktøjer du vil få, vil hjælpe dig med at rumme små og store udfordringer i livet, fremfor at kæmpe imod. Det giver lindring i forhold til symptomer og øget livskvalitet.

Mange tænker, at sygdom og lidelse skal gå over, førend man kan leve det liv, som man ønsker. Men det kan ofte føre til, at man kommer til at bruge meget tid og energi på at forsøge at forklare, ændre eller undertrykke ubehag og smerte, i stedet for på at gøre de ting, som er vigtige og betydningsfulde for én.

En grundantagelse i ACT er derfor, at lidelse, smerte og ubehag er en naturlig og uundgåelig del af livet for os mennesker, som vi må slippe kampen imod. Vi må være villige til at turde at stoppe op og lægge mærke til ubehaget uden at forsøge at forstå, ændre eller undertrykke det; vi må lære at kunne acceptere dets tilstedeværelse og at kunne adskille os selv fra det. Terapeutisk arbejdes der med seks kerneprocesser i ACT (se modellen, hexaflexen, herover).

Når først vi har mestret dette, vil vi være bedre i stand til at leve et værdibaseret og meningsfuldt liv sammen med det ubehag, der til tider kan følge os. På den måde handler ACT om at acceptere de livsvilkår, vi ikke kan ændre, og i stedet engagere os i det, vi har indflydelse på , og som er vigtigt for os. 

ACT hjælper os til at opdage eller indse, hvad der egentligt er værdifuldt og betydningsfuldt for os, og guider os derfor på rette vej ind i et meningsfuldt liv.

​​Julie Dégas

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum

Langelinie 29, 1. sal.

5230 Odense M

Se rute på Google Maps

CVR: 41229136

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin

Find os: