Mindfulness på arbejdspladsen

Julie Degas

Er I nysgerrige på Mindfulness og ønsker I at skabe større trivsel og forebygge stress og sygdom ?

Workshops afholdes i hele Danmark.

Alle Workshops bygger på de evidensbaserede programmer:

·​Mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) og

·​Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT)

Der tages udgangspunkt i deltagernes virkelighed, og undervisningen veksler mellem teori og øvelser.

Formen er levende og uformel, og deltagerne vil mærke virkningen af øvelserne undervejs. Der lægges op til, at alle deltager aktivt.

Udbytte og varighed tilrettelægges, så det passer til jeres behov. Typisk aftales der en varighed på 1 – 3 dage. Strækker forløbet sig over 2 – 3 dage, vil der typisk være 14 dage mellem hver kursus dag, så deltagerne får tid til reflektion og øvelse.

Dette har erfaringsmæssigt vist sig, at sikre den bedste kontinuitet i forløbet.

Typiske ønsker til udbytte:

·​indblik i de mekanismer der går i gang, når vi bliver stressede og mister overskuddet.

·​teknikker til at berolige sig selv, og dermed regulere følelsen af stress, mistet overblik, trivsel og overskud.

·​teknikker til håndtering af tankemylder og forstyrrelser.

·​viden om, hvordan man bevarer evnen til at reflektere professionelt, og holde “øjet på bolden” i en hverdag præget af fx. forandringer og skarpe deadlines.

·​teknikker til håndting af udfordringer fx. ved et samarbejde, afbrydelser, sig til og fra mm.

·​viden om, hvordan man fremadrettet kan forebygge og håndtere stress og andre symptomer.

Gennem hele forløbet vil jeg stå til rådighed ved spørgsmål eller andet.

Alle kan have glæde af teknikkerne, og jeg har erfaring med alle slags faggrupper.

Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset

Workshop varighed 1 – 3 dage.

Deltagerne får her helt konkrete hands on teknikker til at sænke deres stress niveau og øge deres evne til at være nærværende.

De vil lære, hvordan de kan håndtere tankemylder og forstyrrelser, og hvordan de via bevidsthedsøvelser, kan oparbejde en indre ro og balance, og styre udenom stress fælden.

De vil blive guidet igennem forskellige meditationer, afspændingsøvelser og andre psykologiske opmærksomheds øvelser, som vil blive understøttet af den teoretiske viden på området.

Teknikkerne kan tages i brug med det samme, og al teori vil være understøttet af øvelser.

De øvelser vi har, får de tilsendt på lydfil. De får hermed mulighed for, at bruge teknikkerne i hverdagen efterfølgende.

Kursisterne vil få:

 • et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi bliver stressede og mister overskuddet.
 • viden om hjernen, kroppen og nervesystemet, og hvordan vi kan påvirke vores eget velbehag og trivsel.
 • en dybere relation til sig selv, en øget bevidsthed om egne tanker og adfærdsmønstre, hvilke der gavner og hvilke der ikke gør.
 • en værktøjskasse fuld af teknikker, som de får hjælp til at implementere i hverdagen, og som de kan have med sig fremadrettet.

De vil få helt konkrete teknikker til :

 • at berolige sig selv, strukturere tanker og holde fokus og overblik
 • at forebygge stress og stress relaterede symptomer som fx. søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, rastløshed, irritation og spændinger
 • at bevare evnen til at reflektere professionelt, og holde "øjet på bolden", uden at lade sig forstyrre af spontane tanker og andre afbrydelser
 • at håndtere svære tanker og følelser hos sig selv eller andre fx ved svære interviews, kritik, udfordringer ved et samarbejde, takling af vrede, sige til og fra mm.
 • at regulere sine "ups and downs" og oparbejde en indre balance og en større trivsel i en hverdag præget af eventuelle forandringer og skarpe deadlines.

Pris workshop

3 dage 8.600 kr. + moms pr. deltager

2 dage 7.250 kr. + moms pr. deltager

1 dag 4.200 kr. + moms pr. deltager 

Sæt farten ned, og få bedre tid – Mindfulness til dig, der har en travl hverdag

Workshop, varighed 1 dag.

Når vi har travlt og føler os pressede, vil vores umiddelbare indskydelse være, at sætte farten op. Dette fører dog ofte til følelse af stress og uro, og en fornemmelse af ikke at have tid nok !!

På dette kursus vil kursisterne få korte og enkle teknikker til, at få fornemmelsen af, at de har bedre tid !!

Jeg lover ikke kursisterne mere tid, men kvaliteten af den tid, de har til rådighed vil ændre sig.

Kvaliteten af den tid de har til en opgave eller til at nå en deadline bliver ganske enkelt bedre.

Faktisk vil kursisterne efter dagens oplevelser få fornemmelsen af, at de ikke har tid til at lade være med, at tage en mindful pause, når de har travlt.

Ud over oplevelsen af bedre tid, er en anden væsentlig effekt, at det gavner både vores mentale og fysiske helbred, vi holder stress for døren, og bliver bedre til at blive opmærksom på de valg der opstår undervejs. Både de valg, der opstår undervejs i løsningen af en opgave, men også de valg vi har og træffer i forhold til måden vi forholder os til opgaven på, som højst sandsynligt endda vil have indflydelse på vores arbejdsindsats.

Teknikkerne er evidensbaserede, og kursusdagen er bygget op omkring den psykologiske teori, der ligger i det Mindfulness baserede stress reduktions program (MBSR).

Alle øvelser vil være underbygget af teori, så kursisterne undervejs kan følge med i, hvorfor kroppen reagerer som den gør. Kursisterne vil mærke effekten på egen krop under alle øvelserne.

Kurset vil være en investering, der giver et umiddelbart og værdifuldt afkast i form af et større mentalt overskud. Samtidig vil kursisterne opleve, at deres evne til at finde indre ro og stabilitet bliver mere tilgængelig.

Kursisterne får:

 • helt konkrete teknikker til at forbedre kvaliteten af deres tid i en hverdag, hvor der er mange bolde i luften, mange og hurtige beslutninger der skal tages samt store informationsstrømme, der skal bearbejdes og omsættes.
 • hands-on teknikker til at berolige sig selv, forandre uro og mistet overblik til mere ro og overskud
 • viden om kroppen, hjernen og nervesystemet, og hvordan man kan påvirke det hele i en gavnlig retning.
 • teknikker til håndtering af tankemylder og forstyrrelser.

Vi vil bruge afspændingsøvelser, yogaøvelser, mindfulness meditationer, sanseøvelser og psykologisk kognitive øvelser.

Alle øvelser, som deltagerne kommer igennem i løbet af dagen, vil de få tilsendt efterfølgende, og jeg vil hjælpe dem med at implementere de virksomme og simple teknikker i deres dagligdag, baseret fra mine tidligere erfaringer.

Flere af de kursister jeg har haft på kursus har stor gavn af små daglige øvelser på 5 - 10 min. Længere tid behøver det ikke at tage, før man mærker en virkning i sin dagligdag.

Pris workshop 1 dag: 4.200 kr. + moms pr. kursist. 

​​Julie Dégas

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum

Langelinie 29, 1. sal.

5230 Odense M

Se rute på Google Maps

CVR: 41229136

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin

Find os: