Maja Maria Hove Thomsen

Lidt om mig

  • cand.psych., Syddansk Universitet, Odense, 2015, hvor jeg skrev speciale om Mindfulness som intervention i klinisk praksis, og den positive effekt ved at kombinere samtaleforløb med mindfulness.
  • Autoriseret af Psykolognævnet 2020, og kan derfor tage imod forsikringshenvisninger, vælges ved frit psykologvalg gennem de fleste forsikringer, og ved medlemskab af Sundhedsforsikring Danmark gives et tilskud ved egenbetaling.

Tilgang

Jeg anvender en eklektisk tilgang, for at tilpasse terapien til den enkeltes individuelle behov, baseret på omstændigheder og forudsætninger, samt ønsker for processen og målsætninger.

Dette ud fra en overordnet tanke om, at terapien er et møde med en selv, og selve terapien kan derfor opfattes som en øvelse i at arbejde med nærvær og accept af nuet. At acceptere et givent udgangspunkt, samt italesætte hvorledes det eventuelt er muligt at påvirke disse forhold.​​

ACT

Grundet ovenstående benytter jeg fortrinsvis kognitiv adfærdsterapi, som er en form for psykoterapi, med fokus på individet i nuet, målrettet et eller flere konkrete problemer. Herunder især Acceptance and Commitment Therapy, hvor det drejer sig om at identificere en given problemstilling, acceptere udgangspunktet, og derudfra forsøge at korrigere hvad der er uhensigtsmæssigt med en dedikeret indsats.

Mindfulness benyttes som arbejdsredskab til at opnå de ønskede resultater, hvor det findes virksomt. Og kan desuden sammensætte forløb med særligt fokus herpå, både individuelt og i gruppe.

Arbejdsområder

Jeg har erfaring med behandling af stress, herunder PTSD, depression, angst, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, og selvværds- og samlivsproblemer. Jeg har desuden praktisk erfaring fra Odense Universitetshospital, med palliativ behandling, patienter, pårørende og efterladte. Jeg tror på den åbne, respektfulde, fordomsfri, og tillidsfulde relation i terapien.

Jeg har supervision af personalegrupper, for optimering og konflikthåndtering, og sparring fx i forhold til ledelse og ansættelse. Jeg har desuden afholdt en del foredrag og oplæg, samt personaledage med fokus på psykologiske processer, og udfra specifikke ønsker sammensat en relevant dag, eller nogle timer, så tag endelig kontakt for at høre om forskellige muligheder.

Jeg er desuden yogainstruktør, og underviser yoga, meditation og mindfulness, se mere på bluehours.dk

Ring/skriv gerne direkte til mig på tlf. 53565248, eller kontakt klinikken i telefontiden.

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum

Kongensgade 66-68, 2. sal,

5000 Odense C

Se rute på Google Maps

CVR: 33264887

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin

Find os: