Maja Maria Hove Thomsen

Psykolog​

Maja er cand.psych., fra Syddansk Universitet, Odense, hvor hun har skrevet speciale om Mindfulness som intervention i klinisk praksis, og den positive effekt ved at kombinere samtaleforløb med mindfulness.

Maja anvender en eklektisk tilgang, for at tilpasse terapien til den enkeltes individuelle behov, baseret på omstændigheder og forudsætninger, samt ønsker for processen og målsætninger. Dette ud fra en overordnet tanke om at terapien er et møde med en selv, og selve terapien kan derfor opfattes som en øvelse i at arbejde med nærvær og accept af nuet. At acceptere et givent udgangspunkt, samt italesætte hvorledes det eventuelt er muligt at påvirke disse forhold.​

​Grundet ovenstående benytter Maja fortrinsvis kognitiv adfærdsterapi, som er en form for psykoterapi, med fokus på individet i nuet, målrettet et eller flere konkrete problemer. Herunder Acceptance and Commitment Therapy, hvor det drejer sig om at identificere en given problemstilling, acceptere udgangspunktet, og derudfra forsøge at korrigere hvad der er uhensigtsmæssigt med en dedikeret indsats. Samt Mentaliseringsbaseret Terapi, som grundlæggende handler om at være i stand til at forstå og fortolke andres og egne hensigter, og herudfra skabe mening. Mindfulness benyttes som arbejdsredskab til at opnå de ønskede resultater.

Med afsæt i Acceptance and Commitment Therapy afholder Maja desuden workshops og temadage om stresshåndtering og -forebyggelse.

Maja har erfaring med behandling af stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, og selvværds- og samlivsproblemer. Hun har desuden praktisk erfaring fra Odense Universitetshospital, med palliativ behandling, patienter, pårørende og efterladte. Hun tror på den åbne, respektfulde, fordomsfri, og tillidsfulde relation i terapien.

Maja er desuden yogainstruktør, og underviser yoga, meditation og mindfulness, se mere på bluehours.dk

Maja modtager ikke klienter henvist via egen læge.

​Vi er medlem af:

​Følg os på:

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

​​Allan Bau Petersen

Psykolog og indehaver

Psykolog Centrum - Nørregade 32, 1. sal, 5000 Odense C

fb-f-logo-blue-29  linkedin g+29

PSYKOLOG CENTRUM ApS
Nørregade 32 1sal
5000 Odense C